تبلیغات
اعزام دانشجو به اسپانیا و قبرس
   Homaye Danesh Study Services  (HDSS)       E-Mail: info@hdss.ir      Address: PO Box 173, Tehran 14195, Iran      Phone: +98 (21) 44079934      Fax: +98 (21) 44086693  
   
به وب سایت مؤسسه همای دانش خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم در قبرس شمالی - ترک

آنچه می آید فهرست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم ایران در قبرس شمالی (ترک) است. به علاوه، نحوه ارزشیابی مدارک قبرس در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا نیز در جدول مربوطه آمده است. بطور کلی،مراکز آموزش عالی قبرس به 4 دسته قابل طبقه بندی است: مورد تأیید تا دکترا، مورد تأیید تا کارشناسی ارشد، مورد تأیید تا کارشناسی و غیرقابل تأیید.
 شرایط ارزشیابی مدارک تحصیلی قبرس ترک، برای متقاضیانی که از ابتدای سال 2012 تحصیل خود را آغاز کرده اند تغییر یافته است که بصورت مشروح توضیح داده میشود
 

شرایط ارزشیابی مدارک تحصیلی با شروع تحصیل قبل از ژانویه 2012

الف- دانشگاههای گروه ‌یك ‌که برای‌كلیه ‌دوره ‌های ‌تحصیلی‌ قابل ارزشیابی است (PhD با ارئه مقاله).

1- Eastern Mediterranean University

ب- دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ كه ‌مدارک آنها تا سطح‌ كارشناسی ‌ارشد قابل بررسی و ارزشیابی ‌است:

1-***

ج- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که مدارک آن تا سطح کارشناسی قابل ارزشیابی است:

1- (Girne American University = GAU (North Cyprus)

2- (European University of  Lefke = EUL (North Cyprus)

3-( Cyprus International University = CIU (North Cyprus)

4- Near East University=NEU (North Cyprus)

5- Middle East Technical University Northern Cyprus Campus


شرایط ارزشیابی مدارک متقاضیانی که پس از ژانویه 2012 شروع به تحصیل کرده اند

. مدارك‌Bachelor  صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصیل‌ حضوری و تمام وقت به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط  با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، در صورت تشخیص کمیسیون پس‌ از بررسی‌ علمی‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبی‌‌ است، "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.

2. مدارك Masterصادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌، با حداقل‌ دو‌ سال‌ تحصیل‌ حضوری و تمام وقت، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 15 و مرتبط بودن رشته تحصیلی مقاطع دیپلم ، کارشناسی و کارشناسی ارشد، در صورت تشخیص کمیسیون پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، "كارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

‌3. مدارك (Ph.D.) صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌، مشروط به انتشار حداقل یک مقاله كامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، كه دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دكتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره :مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

·     در زمان تشكیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).

·       دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .

·       موضوع آن هم راستا با رساله دكتری باشد.

مقاله توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.


جدول چگونگی‌ارزشیابی‌مدارك‌تحصیلی‌دانشگاه‌های‌ قبرس‌

 مدارك

شرایط

ارزشیابی

Diploma

Higher Diploma

2یا 3 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی از دانشگاه‌ها و مراكز گروه یك و دو

كاردانی

Bachelor

4 سال بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی از دانشگاه‌های گروه یك و دو

 

كارشناسی

Master

2سال تحصیل بعد از كارشناسی فقط از دانشگاه‌های گروه یك

 

كارشناسی ارشد

PhD

3 تا 4 سال تحصیل بعد از كارشناسی ارشد فقط از دانشگاه‌های گروه یك با ارایه یك مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی غیر محلی

 

دکترا

  
پیوندها
 ستاد مجازی اعزام دانشجو
 شرکت امید ایرانیان
 مؤسسه شبکه دانش
 وزارت بهداشت
 وزارت علوم
 اداره کل بورس و اعزام
 سفارت ایران در نیکوزیا
 سفارت ایران در مادرید
 سفارت قبرس در تهران
 مؤسسه رؤیای دانش
دانشگاههای,مورد,تأیید,وزارت,علوم,قبرس,شمالی,ترک,